ümraniye escort ümraniye escort escort kadıköy escort kadıköy escort ataşehir escort antalya escort

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU

Beden dismorfik bozukluğu (BDB) bir kişinin gerçekte olmayan ama var olduğunu sandığı bir beden kusuru ile aşırı uğraşması ya da bir beden kusuru varsa bile bunu aşırı abartması durumudur. Bu uğraşı, önemli ölçüde huzursuzluğa ya da işlevsellikte bozulmaya yol açar. Bu bozukluk 150 yıldır değişik adlar altında tanımlanmış olmasına karşın, ilk olarak 1980’de DSM-III’te “dismorfofobi” […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Boşanma, sadece eşler arasında yaşanan bir süreç değildir. Boşanan çoğu çiftin çocukları vardır. Bu nedenle boşanma çocuk açısından da ol­dukça önemli bir süreçtir. Boşanmanın, potansiyel olarak çocuğu ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir dizi değişikliği beraberinde getirdiği belirtilmek­tedir. Burada “potansiyel olarak” ifadesinin kullanılma nedeni, boşanmanın çocuklar üzerinde kaçınılmaz olarak zarar verecek bir süreç olarak görülmeme­sidir.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

PARASOMNİLER: Tanı, Sınıflama ve Klinik Özellikleri

Parasomniler, uyku ve uyanıklık evrelerinde herhangi bir bozukluğa ne­den olmayan, ancak öncelikli olarak uykuda ortaya çıkan istenilmeyen fiziksel fenomenleri içeren klinik bozukluklardır. Sıklıkla otonom sinir sistemi değişiklikleri ve iskelet kas aktivitesi bu bozukluğa eşlik eder. Parasomni kelimesi; köken olarak; Yunanca ‘para’, Latince ‘somnus’ kelimele­rinden oluşur ve anlamı uykuya eşlik eden olaylar demektir.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

ÖZGÜL FOBİLER

Belli nesneler ya da durumlardan anormal korkudur. Örümcek, kelebek, kedi, köpek, hamam böceği, karanlık, fırtına, kapalı yer, yükseklik fobileri en sık karşılaşılan özgül fobilerdir. Bunları agorafobi ve sosyal fobilerden ayırt ettiren özellik korkunun özgül durumlar ve nesneler karşısında belirmesidir.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

BUNALTI(ANKSİYETE), FOBİ VE PANİK BOZUKLUĞUNUN OLUŞ NEDENLERİ

Bunaltının Ruhsal Kökeni Her şeyden önce bunaltı bozukluklarında psikodinamik etkenler, öğrenme ilkeleri ve biyolojik etkenlerin birlikte işlemekte olduğunu belirtmek gerekir. Kimi hastalarda dinamik, kimi hastalarda öğrenme, kimi hastalarda da biyolojik etken daha ağırlıklı olabilir. Fakat etiyolojiyi ele alırken ve bir değerlendirme yaparken her hastada bu üç etkeni göz önünde tutmak gerekir.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

SOSYAL FOBİ

Toplum içinde konuşurken ya da herhangi bir eylem yaparken kızarma, terleme, ellerin titremesi, kendini küçük düşürecek yanlış bir şey yaparım korkusu olarak tanımlanır.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

PANİK BOZUKLUĞU

Panik bozukluğu (PB) panik atakları ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Panik atakları olarak ifade edilen şey ise aniden ortaya çıkan yoğun bunaltı nöbetleridir. Panik atakları hiç beklenmedik bir yerde ve zamanda aniden ortaya çıkar.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

ŞİZOFRENİ

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ile yirminci yüzyılın başlarında ayrı bir hastalık olarak tanımlanmış olan ve insanın zihinsel işlevlerinde ve davranışlarında çok yönlü bozukluklarla kendisini gösteren bir ruhsal bozukluktur.

 Devamını oku..
 Yazan: admin
porno izle mobil porn kızlık bozma porno
jigolo vidanjor isleri yetiskin porno porno film seks video tuzla escort kartal escort jigolo arayan bayanlar pendik escort porno izle kadikoy escort pendik escort