ümraniye escort ümraniye escort escort kadıköy escort kadıköy escort ataşehir escort antalya escort

AİLE İÇİ ŞİDDET

Aile içi şiddet çeşitli kültür, sınıf, eğitim, gelir düzeyi, etnik köken ve yaş sınırlarının ötesinde, tüm ülkelerde saptanan bir olgudur. Bir ilişkide genellikle biri tarafından escort istanbul diğerini kontrol altında tutmak için kullanılır. Türkiye’de mevcut verilerin güvenilirlik sorunları nedeniyle, tam olarak kadınların ne kadarının aile içi şiddete maruz kaldığını belirlemek zor­dur. Aile içi şiddet pek […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

YAKIN İLİŞKİLERİN NÖROBİYOLOJİSİ

Beyinle ilgili fizyolojik, anatomik bilgilerimizin artması ve görüntüleme bulguları sayesinde işleyen beynin incelenmesinin mümkün olması önceki teorilerle ilgili nöral bağlantıların anlaşılmasını sağlamıştır. Bugün serebral korteksin frontal, temporal, parietal ve oksipital loblarının özelleşmiş işlevleri ve bağlantı kortekslerinin beyin alanları arasında bağlantı işlevi gördüğü bilinmektedir. Serebral dominans nedeniyle el becerisi, konuşma ve dilin algılanması işlevlerinin dominant hemisfer, […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

BOŞANMANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Boşanma, sadece eşler arasında yaşanan bir süreç değildir. Boşanan çoğu çiftin çocukları vardır. Bu nedenle boşanma çocuk açısından da ol­dukça önemli bir süreçtir. Boşanmanın, potansiyel olarak çocuğu ciddi bir şekilde etkileyebilecek bir dizi değişikliği beraberinde getirdiği belirtilmek­tedir. Burada “potansiyel olarak” ifadesinin kullanılma nedeni, boşanmanın çocuklar üzerinde kaçınılmaz olarak zarar verecek bir süreç olarak görülmeme­sidir.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

KANSER HASTALARINDA UZUN DÖNEMDE GÖRÜLEN PSİKOSOSYAL SORUNLAR

Kanser, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın temel sağlık sorunlarından birisidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 12 milyon yeni kanser vakası teşhis edildiği, bununla birlikte kanserden kaynaklanan ölüm sayısının 7 milyon olduğu ve kanserli 25 milyon kişinin yaşamını sür­dürdüğü bildirilmektedir.  2020 yılında dünyada yıllık yeni kanser vakası sayısı 2000 yılına göre %65’lik bir artışla 17 […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ÖFKE

Okul öncesi çocuklarda her gün olan öfke nöbetleri normal değil. Çoğu ebeveyn okul öncesi çocukların öfke nöbetlerini normal olarak karşılar. Fakat Amerikada Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum farkı olmadan okul öncesi çocukların yüzde 10’unda günlük öfke nöbetlerinin olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar günlük öfke nöbeti olan okul öncesi çocukların ileriki yaşlarad […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

ROMANTİK İLİŞKİLER VE AŞK

İnsanlar yalnız yaşayamayan, başkalarıyla birlikte var olan ve yakın ilişkiler(close relationship) arayan canlılardır. Yakın ilişki ya da aşk, bazen kişisel bir ilişki (personal relationship), bazen kişisel ilişkilerin özel bir öğesi ya da bir özelliği, bazen de bir insanın diğerine duyduğu belli bir duyguyu belirtmek için kullanılmaktadır. Burada önemli olan, yakın ilişki ya da aşk için […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

ŞİDDET VE ŞİDDETİN TARİHÇESİ

Kabil kardeşini öldürürken kendine özgü bazı gerekçeleri bulunmasına rağmen, kutsal kaynaklarda ilk öldürme, ilk kaybedenlerden olma veya içindeki kötülüğün yansıması ifadeleri ile yer aldı. Bu davranış, istenmeyen, sapkın bir davranış olarak işaret edildi ve yasaklandı. Habil, kar­deşinin kendisini öldüreceğini bilmesine rağmen, Tanrının rızası dışına çık­mayı göze alamamasını ve bir nevi razı olmasını bu kaynaklarda, salih […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

ÇOCUKLUK ÇAĞI CİNSEL İSTİSMARI

Çocuğun cinsel istismarı fiziksel, duygusal, sosyal, ahlaki, kültürel ve hu­kuki boyutları olan geniş kapsamlı ve karmaşık bir sorundur. Çocukluk çağı cinsel istismarı yeni bir olay değildir. Babil dilindeki Hammurabi yazıtlarında babasından hamile kalan bir kız çocuğundan bahsedilmektedir. Ensest bazı istisnalar dışında binlerce yıllık bir tabudur. Odipus’un iste­meden babasını öldürdüğü, annesiyle evlendiği ve gerçeği öğrenince gözle­rini […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin
porno izle mobil porn kızlık bozma porno
jigolo vidanjor isleri yetiskin porno porno film seks video tuzla escort kartal escort jigolo arayan bayanlar pendik escort porno izle kadikoy escort pendik escort