ümraniye escort ümraniye escort escort kadıköy escort kadıköy escort ataşehir escort antalya escort

İşlevselciliğin Eleştirisi ve Katkıları

İşlevselciliğin Eleştirisi İşlevsel harekete saldırılar, yapısalcı kanattan çok çabuk ve şiddetli geldi. İlk defa, en azından Amerika’da, felsefeden bağımsızlığını henüz kazanmış olan yeni psikoloji birbiriyle çatışan iki gruba ayrılmıştı. Kimileri bu bölünmeyi, yeni alanın tek bir bakış açısının sınırları içerisinde katılaşmayı reddetme­sinin bir işareti olarak gördüler.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

Robert Sessions WOODWORTH (1869-1962)

Robert S. WOODWORTH Columbia Üniversitesi’nde İşlevselcilik Gördüğümüz gibi işlevsel psikolojinin tek bir yaklaşımı veya şekli yoktur. İşlevsel psikoloji bu yönüyle yapısalcı psikolojiden farklıdır. İşlevselciliğin temel gelişimi ve kuruluşu Chicago Üniversitesi’nde gerçekleşmiş olmasına rağ­men, Columbia Üniversitesi’nde Robert Woodworth tarafından şekillendirilen bir başka yaklaşım daha vardır. Columbia işlevsel yönelimli diğer iki psikologa da akademik temel sağlamıştır: Amerikalı […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

İşlevselcilik Üzerine Orijinal Kaynak Metin:

Harvey A. Carr’ın “Psikoloji” isimli Kitabından Aşağıdaki tartışma Carr’ın 1925 yılındaki Psikoloji isimli çalışmasının ilk bölümünden alınmıştır. Bu çalışma işlevselciliğin tamamlanmış şeklini göste­rir ve çalışma konusunu ve metodolojisini olduğu kadar, zihinsel etkinliğin psikofiziksel doğasını ve işlevsel psikoloji ile diğer bilimler arasındaki ilişkiyi de kapsar.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

Harvey A. CARR (1873-1954)

DePauw ve Colorado Üniversiteleri’nde matematik eğitimi gören Carr, Hall’un takip­çisi olan bir profesörün dostluğu ve ilgisi so­nucu psikolojiye geçiş yaptı; Carr, Colora­do’da laboratuvar olmaması sebebiyle Chica­go Üniversitesine gitti. Burada daha sonra kendisini önemli ölçüde etkileyen ve o dö­nemlerde genç bir yardımcı profesör olan Angell’dan ilk deneysel psikoloji dersini aldı. Laboratuvarda “becerikli adam” olarak hizmet verdiği […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

James Rowland ANGELL (1869-1949)

Angell işlevsel hareketi iş gören bir ekol haline getirdi. Bu süreç içerisin­de Chicago psikoloji departmanını işlevsel psikologlar için dönemin en etkin, en önemli eğitim alanı haline getirdi. Angell Vermont’da akademisyen bir aile­nin çocuğu olarak dünyaya geldi. Büyükbaba­sı Brown üniversitesinin rektörüydü. Babası önce Vermont daha sonra da Michigan Üniversitesi’nin rektörü olmuştu. Angell lisans eğitimini Dewey’in kontrolünde […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin

John DEWEY (1859-1952)

İşlevselcilik bir yönelim veya tutumdan çok, ayrı bir psikoloji ekolü olarak düşünüldüğünde John Dewey çoğunlukla bu hareketin gelişiminin körükleyicisi olarak düşünülür. 1896 yılında yazılan bir yazıda Dewey’den işlevselciliğin resmi kuruluş sürecinde bir dönüm noktası olarak söz edilir. Psikolojiye aktif olarak katılımlarda bulunduğu süre kısa olmasına rağmen, Dewey bu düşünce ekolü üzerinde derin bir etki bırakmıştır.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

İşlevselciliğin Kuruluşu

İsimleri İşlevselciliğin kuruluşuyla birlikte anılan bilim adamları yeni bir psikoloji ekolü başlatmaya çok istekli değillerdi. Onlar Wundt’çu psikolojinin ve Titchenercı yapısalcılığın şiddetli kınamalarına karşı çıkmışlardı ancak çoğunlukla bunları sınırlı ve katı bir resmileşmeyi gerektiren bir başka “..cılık” ile değiştirmeyi hedeflememişlerdi.

 Devamını oku..
 Yazan: admin

İşlevsel Psikolojinin Öncüsü: William JAMES (1842-1910)

William James ve onun Amerikan psikolojisi içerisindeki rolü ve statüsü hakkında mantığa aykırı görünen pek çok şey vardır. William James işlevsel psikolojinin en önemli Amerikalı habercilerinden biridir. Ayrıca, ABD’de yeni bilimsel psikolojinin de öncüsüdür ve pek çok kişi tarafından Wundt’tan sonra Amerika’nın en büyük psikologu olarak kabul edilir. Ancak James pek çok meslektaşı tarafından bilimsel […]

 Devamını oku..
 Yazan: admin
porno izle mobil porn kızlık bozma porno
jigolo vidanjor isleri yetiskin porno porno film seks video tuzla escort kartal escort jigolo arayan bayanlar pendik escort porno izle kadikoy escort pendik escort